دوره های آموزشی

در صورتی که قبلا در یکی از دوره ها ثبت نام موقت کرده و کد رهگیری دارید روی این لینک کلیک نمائید
ساعت شروع
استاد دوره
مبلغ رزرو
15-18
مهندس محمدی
1,500,000 ریال

   
سر فصل های دوره آموزشی فاز ٢

       1-     مبانی فاز 2، لزوم اهمیت تولید نقشه های فاز 2 در پروژه های معماری، به واقعیت نزدیک کردن نقشه ها، آشنایی با ایرادات مصطلح در تولید فاز 2

2-     نحوه هماهنگ نمودن نقشه های معماری با سازه تاسیسات مکانیکی و الکتریکی، معرفی روند فاز 1 و 2، فهرست و ترتیب تولید نقشه های فاز 2

3-     علایم ترسیم در پلان، انواع دیوارها نرده ها و دست اندازها، سقف کاذب و نحوه نمایش عناصر بالای صفحه برش، روش معرفی فضاها و بزرگنمایی و دیتیلها، انواع درب و پنجره

4-     معرفی مصالح مرسوم و مدرن، مصالح مرسوم در نازک کاری، مصالح مرسوم در سفت کاری  واقعی کردن ابعاد و ضخامتها، نحوه استفاده از نقشه های سازه، نقشه خوانی و آشنایی با سیستمهای سازه ای، تطبیق پلان ها با نقشه های سازه، تطبیق مقاطع با نقشه های سازه

5-     نحوه استفاده از نقشه های تاسیسات، نقشه خوانی و آشنایی اولیه با انواع سیستمهای گرمایش و سرمایش، تطبیق پلانها با نقشه های تاسیسات و برق، تطبیق مقاطع با نقشه های تاسیسات و برق

6-     نحوه استفاده از نقشه های تهیه شده توسط نقشه بردار، کنترل کدهای ارتفاعی، مباحث مربوط به پلانها نماها و مقاطع

7-     پلانهای اندازه گذاری، پلانهای مبلمان، پلانهای کفسازی، پلانهای سقف کاذب، پلان بام ، شیب بنده و سایت پلان

8-     نماها، مقاطع، بزرگ نمایی و مباحث آن، بزرگنمایی از فضاهای مرطوب، بزرگنمایی پله، بزرگنمایی رمپ

9-     برش از دیوار، دیتیل ها، جدول نازک کاری، تیپ بندی درب و پنجره

نظر شما