دوره های آموزشی

در صورتی که قبلا در یکی از دوره ها ثبت نام موقت کرده و کد رهگیری دارید روی این لینک کلیک نمائید
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
96731
یکشنبه - سه شنبه
64
1396/07/25
دارد
5,700,000
%15
ساعت شروع
استاد دوره
مبلغ رزرو
17-20
مهندس فدایی
2,000,000 ریال

 

       سر فصل های دوره آموزشی  متره و برآورد ، مبانی حقوقی فهرست بهاء و تهیه صورت وضعیت:

1-     شرایط عمومی

2-     شرایط خصوصی پیمان

3-     دستور العمل نحوه پیشنهاد قیمت پیمانکاران

4-     مقوله تجهیز کارگاه و مصالح پای کار

5-     متره، برآورد و تهیه صورت وضعیت ها بر اساس فهارس بهاء

6-     بررسی تقضیلی اصول یکم آیتم ها در تهیه صورت وضعیت

7-     بررسی آنالیز بهاء فهارس بها در سازمان برنامه و بودجه

8-     محاسبه پروژه تعدیل آماده بهاء و بخشنامه های مربوط

9-     محاسبه لایحه تاخیرات مالی و متفرقه پروژه ها

10- محاسبه لایحه تغییر مقادیر پروژه ها

11- محاسبه آنالیز آیتمهای جدید و قوانین محاسبه مقادیر و تعدیل معکوس

12- محاسبه و بررسی ضرایب بالا سری، طبقات و ارتفاع

13- بررسی و آموزش کلی مبحث مهندسی ارزش در پروژه ها

 

 

مبلغ ثبت نام قطعی در این دوره 2,000,000 ریال می باشد.
همچنین می توانید با انجام ثبت نام موقت بصورت رایگان و دریافت کد رهگیری، بعدا نسبت به قطعی کردن ثبت نام خود اقدام نمائید.

نظر شما