دوره های آموزشی

در صورتی که قبلا در یکی از دوره ها ثبت نام موقت کرده و کد رهگیری دارید روی این لینک کلیک نمائید
برنامه دوره های آموزشی در حال ثبت نام  صبح - ویژه بهار با 25% تخفیف
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96915
Revit Architecture
70
در حال ثبت نام
دارد
4,900,000
%25
96909
AUTOCAD ( مقدماتی و پیشرفته) شامل : نحوه تهیه و ترسیم آلبوم نقشه های اجرایی براساس مقررات و ضوابط شهرسازی شهرداری
70
در حال ثبت نام
دارد
4,200,000
%25
96908
طراحی سازه های فولادی و بتنی و فونداسیون همراه با ETABS,SAFE و دفترچه محاسبات
110
در حال ثبت نام
دارد
11,000,000
%25
96907
3Ds Max و کار با Plug in V- ray
80
در حال ثبت نام
دارد
5,600,000
%25
Sketchup
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96744
شنبه ها
20
در حال ثبت نام
دارد
2,400,000
%15
Revit Structure
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96743
روزهای زوج
30
در حال ثبت نام
دارد
3,000,000
%15
Revit Architecture
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96742
روزهای زوج
70
1397/02/08
دارد
4,900,000
%15
آموزش کاربردی نرم افزارAUTOCAD ( مقدماتی و پیشرفته) شامل : نحوه تهیه و ترسیم آلبوم نقشه های اجرایی براساس مقررات و ضوابط شهرسازی شهرداری
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96741
پنجشنبه - جمعه
70
1397/02/20
دارد
4,200,000
%15
96736
روزهای زوج
70
در حال ثبت نام
دارد
4,200,000
%15
96698
روزهای فرد
70
1397/02/16
دارد
4,200,000
%15
طراحی سازه های فولادی و بتنی و فونداسیون همراه با ETABS,SAFE و دفترچه محاسبات
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96740
یکشنبه - سه شنبه
110
1397/02/16
دارد
11,000,000
%15
آموزش کاربردی برنامه نویسی AutoLISP در AutoCAD
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96738
روزهای فرد
30
در حال ثبت نام
دارد
4,200,000
%15
3Ds Max  و کار با Plug in V- ray
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96734
روزهای زوج
80
1397/02/15
دارد
5,600,000
%15
ETABS به همراه آموزش تهیه نقشه های اجرایی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96733
روزهای فرد
60
در حال ثبت نام
دارد
7,200,000
%15
اصول و مبانی کنترل پروژه و آموزش نرم افزار MSProject
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96732
پنجشنبه /جمعه
60
1397/02/06
دارد
5,900,000
%15
آموزش کاربردی نرم افزار ABAQUS
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96729
آموزش کاربردی نرم افزار ABAQUS (مقدماتی و پیشرفته)
60
در حال ثبت نام
دارد
6,000,000
%15
آموزش ایمنی عمومی ویژه مهندسین (سطح 1 و2)
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96716
روزهای زوج
24
در حال ثبت نام
دارد
2,400,000
%15
مدیریت سیستم ایمنی و بهداشت محیط کار (HSE-MS)
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96715
روزهای فرد
24
در حال ثبت نام
دارد
2,400,000
%15
کاربرد Matlab در علوم مهندسی (مقدماتی و پیشرفته)
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96687
شنبه
50
در حال ثبت نام
دارد
4,000,000
%15
دوره پیاده سازی عملی پروژه های کاربردی با ETABS , SAFE
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96676
روزهای زوج
50
در حال ثبت نام
دارد
5,000,000
%15
GerassHopper
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96665
روزهای زوج
24
در حال ثبت نام
دارد
3,000,000
%15
مباحث بتنی و پیشرفته نرم افزارETABS  (طراحی مدلهای دیوار برشی پیشرفته، ساختمانهای بتنی، نکات خاص طراحی و ترسیم نقشه ها و..)
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96643
روزهای فرد
34
درحال ثبت نام
دارد
4,100,000
%15
برنامه دوره های تخصصی وکاربردی تاسیسات برق و مکانیک
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96637
AutoCAD MEP
24
در حال ثبت نام
دارد
2,400,000
%15
96636
REVIT MEP
50
در حال ثبت نام
دارد
6,000,000
%15
96635
مدیریت نگهداری و تعمیرات در تاسیسات
100
در حال ثبت نام
دارد
7,400,000
%10
96634
آموزش نرم افزار Solid works
50
در حال ثبت نام
دارد
4,000,000
%15
96630
عایق کاری صوتی و حرارتی و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان (روزهای زوج)
24
در حال ثبت نام
دارد
2,000,000
%15
96629
دوره جامع طراحی و اجرا تاسیسات برقی و مکانیکی در ساختمانهای بلند مرتبه و متعارف
100
درحال ثبت نام
دارد
7,000,000
%15
96628
کنترل ضوابط فنی و اجرایی اعلام و اطفاء حریق (روزهای زوج)
24
در حال ثبت نام
دارد
2,400,000
%15
96627
مقررات و ضوابط مربوط به آسانسور (روزهای فرد)
12
در حال ثبت نام
دارد
1,200,000
0
96626
آموزش نرم افزار DIALUX (روزهای زوج)
20
در حال ثبت نام
دارد
2,000,000
%15
96625
دوره سیم کشی و برنامه نویسی خانه هوشمند (BMS) (روزهای زوج)
20
در حال ثبت نام
دارد
2,000,000
0
96623
مهندسی روشنایی و نورپردازی در ساختمان (روزهای زوج)
32
در حال ثبت نام
دارد
3,200,000
%15
Civil 3D (دوره مقدماتی ، پیشرفته)
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96622
روزهای زوج
40
در حال ثبت نام
دارد
4,500,000
%15
مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96621
پنجشنبه
26
در حال ثبت نام
دارد
2,600,000
%15
Opensees
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96605
پنجشنبه
40
در حال ثبت نام
دارد
4,800,000
%15
اصول مدیریت و سرپرستی کارگاههای ساختمانی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96603
روزهای فرد
36
در حال ثبت نام
دارد
36,000,000
%15
قوانین بیمه و مالیات در کارگاههای ساختمانی و پروژه های عمرانی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96581
روزهای زوج
8
در حال ثبت نام
دارد
700,000
0
کاربردفتوشاپ درمعماری (Post-production )
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96573
یکشنبه - سه شنبه
50
در حال ثبت نام
دارد
4,000,000
%15
دوره های فنی وبازرسی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96558
بازرسی جوش به روش چشمی VT (دوره بین المللی)
40
در حال ثبت نام
دارد
4,000,000
%15
96558
آزمایش اولتراسونیکUT (دوره بین المللی)
60
در حال ثبت نام
دارد
6,000,000
%15
96558
بازرسی به روش ذرات مغناطیسی MT (دوره بین المللی)
24
در حال ثبت نام
دارد
2,400,000
0
96558
بازرسی به روش مایعات نافذ PT (دوره بین المللی)
24
در حال ثبت نام
دارد
2,400,000
0
96556
بازرسی خوردگی در صنایع
32
در حال ثبت نام
دارد
3,200,000
%15
96555
بازرسی پیچ و مهره در سازه های فولادی
16
در حال ثبت نام
دارد
1,600,000
0
Primavera
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96529
پنجشنبه
48
در حال ثبت نام
دارد
4,800,000
%15
دوره های فنی واجرایی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96521
روش های اجرا انواع سقف ها و محاسبات آن (کرومیت،کامپوزیت،متال دک و...)
50
در حال ثبت نام
دارد
3,500,000
%15
96521
مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان (شنبه- دوشنبه)
16
در حال ثبت نام
دارد
1,100,000
0
96521
دوره جامع اجرا، نظارت و رفع اشکالات رایج در سازه‌های فولادی (آشنایی با روش‌های صنعتی، تشریح رواداریها و ضوابط مربوطه)
34
در حال ثبت نام
دارد
4,000,000
%15
96521
دوره جامع نظارت معماری در پروژه های ساختمانی (روزهای فرد)
24
در حال ثبت نام
دارد
2,400,000
%15
آموزش تکمیلی حل پروژه نقشه برداری با دوربینهای توتال استیشن ( لایکا - پنتاکس) وGPS در پروژه های عمرانی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96514
روزهای زوج
40
در حال ثبت نام
دارد
6,000,000
%10
آموزش عملی نقشه برداری با دوربین توتال استیشن
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96510
نیمه خصوصی
40
در حال ثبت نام
دارد
6,900,000
0
تعاریف و اجرای GIS و کاربرد آن در شهرسازی و طراحی شهری
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96499
روزهای زوج
40
در حال ثبت نام
دارد
4,000,000
%15
آموزش نرم افزاری متره و برآورد
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96484
---
16
درحال ثبت نام
دارد
1,600,000
%0
EXCEL در مهندسی ساختمان ( نحوه استفاده در تهیه فرم های دفترچه محاسبات – متره و برآورد و ارتباط با نرم افزارهای دیگر )
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96477
روزهای فرد
30
در حال ثبت نام
دارد
3,000,000
%15
XSTEEL) Tekla)
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96461
جمعه
40
در حال ثبت نام
دارد
4,000,000
%15
ANSYS (دوره مقدماتی ، پیشرفته)
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96459
روزهای زوج
50
در حال ثبت نام
دارد
5,000,000
%15
مبانی استانداردهای مدیریت پروژه (PM BOK)
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96415
دوشنبه
48
درحال ثبت نام
دارد
4,800,000
%15
کارگاه عملی و تئوری اجرای کفپوش و دیوارپوش های سه بعدی اپوکسی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
964000
جمعه
10
درحال ثبت نام
دارد
5,000,000
%0
Land Desktop
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96376
روزهای فرد
30
در حال ثبت نام
دارد
3,000,000
%15
مدیریت دعاوی(Claim) در پروژه های ساختمانی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96334
چهارشنبه ها
32
در حال ثبت نام
دارد
3,200,000
%15
امور پیمان و مبانی حقوقی قراردادها
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96261
---
32
در حال ثبت نام
دارد
3,200,000
%15
دوره های تخصصی مهندسی  ژئو تکنیک
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
96107
معرفی آزمایشات آزمایشگاهی و صحرایی ژئوتکنیک، اهداف و ضرورت ها
26
در حال ثبت نام
دارد
4,500,000
%15
96105
آموزش نرم افزار Plaxis
30
در حال ثبت نام
دارد
5,100,000
%15
96102
آموزش نرم افزار(2D) Flac
18
در حال ثبت نام
دارد
2,800,000
%15
96101
آموزش نرم افزار Geo Studio
20
در حال ثبت نام
دارد
3,450,000
%15

نظر شما