دوره های آموزشی

در صورتی که قبلا در یکی از دوره ها ثبت نام موقت کرده و کد رهگیری دارید روی این لینک کلیک نمائید
طراحی سازه های فولادی و بتنی و فونداسیون همراه با ETABS,SAFE و دفترچه محاسبات
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100799
روزهای فرد
110
1398/08/05
دارد
16,000,000
%10
100798
پنجشنبه - جمعه
110
1398/08/02
دارد
16,000,000
%10
محاسب حرفه ای سازه
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100796
طراحی سازه های فولادی و بتنی و فوندانسیون + مباحث تکمیلی و حرفه ای محاسبات
190
در حال ثبت نام
دارد
26,000,000
%10
طراحی سازه های صنعتی (سوله) و تابلو های تبلیغاتی با نرم افزارهای ETABS & SAP
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100795
یکشنبه - سه شنبه
30
در حال ثبت نام
دارد
5,000,000
%10
آموزش نرم افزاری متره و برآورد
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100793
---
16
درحال ثبت نام
دارد
2,400,000
%10
دوره جامع اجرای ساختمان ( از فونداسیون تا نازک کاری)
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100792
---
80
1398/08/02
دارد
12,500,000
%10
3Ds Max  و کار با Plug in V- ray
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100791
روزهای زوج
80
1398/08/11
دارد
11,000,000
%10
آموزش کاربردی نرم افزارAUTOCAD ( مقدماتی و پیشرفته)
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100790
یکشنبه - سه شنبه
60
1398/07/23
دارد
8,400,000
%10
مدیریت سیستم ایمنی و بهداشت محیط کار (HSE-MS)
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100788
پنجشنبه - جمعه
24
در حال ثبت نام
دارد
3,600,000
%10
آموزش ایمنی عمومی ویژه مهندسین (سطح 1 و2)
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100787
پنجشنبه- جمعه
24
در حال ثبت نام
دارد
3,600,000
%10
آموزش General   نرم افزار Revit  (مشترک بین کلیه دسیپلین ها : معماری، سازه و تاسیسات ) بر مبنای BIM
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100786
روزهای زوج
50
در حال ثبت نام
دارد
7,500,000
%10
Revit Architecture
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100785
روزهای فرد
70
1398/08/12
دارد
9,800,000
%10
Revit Structure
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100784
روزهای زوج
30
در حال ثبت نام
دارد
4,500,000
%10
Sketchup
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100783
شنبه ها
20
در حال ثبت نام
دارد
4,000,000
%10
اصول و مبانی کنترل پروژه و آموزش نرم افزار MSProject
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100782
پنجشنبه- جمعه
60
1398/08/16
دارد
9,000,000
%10
EXCEL در مهندسی ساختمان ( نحوه استفاده در تهیه فرم های دفترچه محاسبات – متره و برآورد و ارتباط با نرم افزارهای دیگر )
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100780
روزهای فرد
30
در حال ثبت نام
دارد
4,500,000
%10
Primavera
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100779
پنجشنبه
48
در حال ثبت نام
دارد
8,500,000
%10
کاربردفتوشاپ درمعماری (Post-production )
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100778
شنبه
50
در حال ثبت نام
دارد
7,000,000
%10
GerassHopper
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100777
روزهای زوج
24
در حال ثبت نام
دارد
3,600,000
%10
مبانی استانداردهای مدیریت پروژه (PM BOK)
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100776
دوشنبه
48
درحال ثبت نام
دارد
7,000,000
%10
امور پیمان و مبانی حقوقی قراردادها
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100775
---
32
در حال ثبت نام
دارد
8,000,000
%10
اصول مدیریت و سرپرستی کارگاههای ساختمانی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100774
روزهای فرد
36
در حال ثبت نام
دارد
5,500,000
%10
مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100773
پنجشنبه
26
در حال ثبت نام
دارد
3,900,000
%10
Opensees
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100772
پنجشنبه
40
در حال ثبت نام
دارد
6,000,000
%10
مدیریت دعاوی(Claim) در پروژه های ساختمانی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100771
چهارشنبه ها
32
در حال ثبت نام
دارد
4,800,000
%10
XSTEEL) Tekla)
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100770
جمعه
40
در حال ثبت نام
دارد
6,000,000
%10
ANSYS (دوره مقدماتی ، پیشرفته)
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100769
روزهای زوج
50
در حال ثبت نام
دارد
7,500,000
%10
آموزش کاربردی نرم افزار ABAQUS (مقدماتی و پیشرفته)
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100768
دوشنبه ها
60
در حال ثبت نام
دارد
9,000,000
%10
آموزش کاربردی برنامه نویسی AutoLISP در AutoCAD
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100767
روزهای فرد
30
در حال ثبت نام
دارد
4,500,000
%10
تعاریف و اجرای GIS و کاربرد آن در شهرسازی و طراحی شهری
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100766
روزهای زوج
40
در حال ثبت نام
دارد
6,000,000
%10
کاربرد Matlab در علوم مهندسی (مقدماتی و پیشرفته)
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100765
شنبه
50
در حال ثبت نام
دارد
7,500,000
%10
نقشه بردار حرفه ای  شامل: مفاهیم پایه های و کاربردی نقشه برداری، آموزش عملی و میدانی نقشه برداری، کار با نرم افزارهای دوربین توتال، آشنایی با نرم افزارهای AUTO CAD  و Civil 3D
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100764
نقشه برداری با دوربین توتال استیشن
نیمه خصوصی
در حال ثبت نام
دارد
12,500,000
%10
Civil 3D (دوره مقدماتی ، پیشرفته)
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100763
روزهای زوج
40
1398/08/18
دارد
6,000,000
%10
قوانین بیمه و مالیات در کارگاههای ساختمانی و پروژه های عمرانی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100762
روزهای زوج
8
در حال ثبت نام
دارد
2,000,000
0
دوره های فنی واجرایی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100750
دوره جامع اجرا، نظارت و رفع اشکالات رایج در سازه‌های فولادی (آشنایی با روش‌های صنعتی، تشریح رواداریها و ضوابط مربوطه)
34
در حال ثبت نام
دارد
5,500,000
%10
100749
دوره جامع اجرا، نظارت و اشکالات رایج سازه‌های بتنی و روش‌های رفع آن
34
در حال ثبت نام
دارد
5,000,000
%10
100748
روش های اجرا انواع سقف ها و محاسبات آن (کرومیت،کامپوزیت،متال دک و...)
40
در حال ثبت نام
دارد
6,000,000
%10
100747
مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان (شنبه- دوشنبه)
16
در حال ثبت نام
دارد
3,000,000
0
100746
دوره جامع نظارت معماری در پروژه های ساختمانی
24
در حال ثبت نام
دارد
4,000,000
%10
دوره های فنی وبازرسی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100740
بازرسی جوش به روش چشمی VT (دوره بین المللی)
40
1398/08/09
دارد
7,000,000
%10
100739
آزمایش اولتراسونیکUT (دوره بین المللی)
80
در حال ثبت نام
دارد
12,000,000
%10
100738
بازرسی به روش ذرات مغناطیسی MT (دوره بین المللی)
24
در حال ثبت نام
دارد
4,000,000
0
100737
بازرسی به روش مایعات نافذ PT (دوره بین المللی)
24
در حال ثبت نام
دارد
4,000,000
0
100736
بازرسی پیچ و مهره در سازه های فولادی
16
در حال ثبت نام
دارد
3,500,000
0
100735
بازرسی خوردگی در صنایع
32
در حال ثبت نام
دارد
5,000,000
%10
دوره های تخصصی مهندسی  ژئو تکنیک
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100730
معرفی آزمایشات آزمایشگاهی و صحرایی ژئوتکنیک، اهداف و ضرورت ها
26
در حال ثبت نام
دارد
4,500,000
%10
100729
آموزش نرم افزار (2D)Plaxis و مقدمه ای بر (3D)Plaxis
30
در حال ثبت نام
دارد
5,100,000
%10
100728
آموزش نرم افزار Geo Studio
20
در حال ثبت نام
دارد
3,450,000
%10
100727
آموزش نرم افزار(2D) Flac
18
در حال ثبت نام
دارد
2,800,000
%10
برنامه دوره های تخصصی وکاربردی تاسیسات برق و مکانیک
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
100637
آموزش نرم افزار AutoCAD MEP
24
در حال ثبت نام
دارد
3,200,000
%10
100636
آموزش نرم افزار REVIT MEP
50
در حال ثبت نام
دارد
7,500,000
%10
100635
مدیریت نگهداری و تعمیرات در تاسیسات
100
در حال ثبت نام
دارد
7,400,000
%10
100634
آموزش نرم افزار Solid works
50
در حال ثبت نام
دارد
6,000,000
%10
100630
عایق کاری صوتی و حرارتی و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان (روزهای زوج)
24
در حال ثبت نام
دارد
28,000,000
%10
100629
دوره جامع طراحی و اجرا تاسیسات برقی و مکانیکی در ساختمانهای بلند مرتبه و متعارف
100
درحال ثبت نام
دارد
12,000,000
%10
100628
کنترل ضوابط فنی و اجرایی اعلام و اطفاء حریق (روزهای زوج)
24
در حال ثبت نام
دارد
3,000,000
%10
100627
مقررات و ضوابط مربوط به آسانسور (روزهای فرد)
12
در حال ثبت نام
دارد
1,500,000
0
100626
آموزش نرم افزار DIALUX (روزهای زوج)
20
در حال ثبت نام
دارد
2,400,000
0
100625
دوره سیم کشی و برنامه نویسی خانه هوشمند (BMS) (روزهای زوج)
20
در حال ثبت نام
دارد
2,400,000
0
100623
مهندسی روشنایی و نورپردازی در ساختمان (روزهای زوج)
32
در حال ثبت نام
دارد
3,800,000
%10
100560
تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی
30
در حال ثبت نام
دارد
3,600,000
%10
100559
ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار
16
در حال ثبت نام
دارد
3,300,000
%10
100559
آموزش نرم افزار CATIA
30
در حال ثبت نام
دارد
3,900,000
%10

نظر شما