دوره های آموزشی

در صورتی که قبلا در یکی از دوره ها ثبت نام موقت کرده و کد رهگیری دارید روی این لینک کلیک نمائید
برنامه دوره های آموزشی در حال ثبت نام  صبح - ویژه زمستان
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95909
AUTOCAD ( مقدماتی و پیشرفته) شامل : نحوه تهیه و ترسیم آلبوم نقشه های اجرایی براساس مقررات و ضوابط شهرسازی شهرداری
60
در حال ثبت نام
دارد
4,200,000
%25
95908
طراحی سازه های فولادی و بتنی و فونداسیون همراه با ETABS,SAFE و دفترچه محاسبات
110
در حال ثبت نام
دارد
11,000,000
%25
95907
3Ds Max و کار با Plug in V-ray
80
در حال ثبت نام
دارد
5,600,000
%25
آموزش کاربردی نرم افزار ABAQUS  (مقدماتی)
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95730
چهارشنبه
40
در حال ثبت نام
دارد
4,000,000
%15
آموزش کاربردی نرم افزار ABAQUS (پیشرفته)
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95729
آموزش کاربردی نرم افزار ABAQUS (پیشرفته)
34
در حال ثبت نام
دارد
3,400,000
%30
95729
آموزش کاربردی نرم افزار ABAQUS (پیشرفته)
34
در حال ثبت نام
دارد
3,400,000
%30
طراحی سازه های فولادی و بتنی و فونداسیون همراه با ETABS,SAFE و دفترچه محاسبات
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95728
یکشنبه - سه شنبه
110
1396/01/27
دارد
11,000,000
%25
کارشناسی و ارزیابی املاک
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95725
چهارشنبه
150
در حال ثبت نام
دارد
11,000,000
%30
اصول نقشه کشی و تهیه نقشه های اجرایی ساختمان (فاز2) شامل: نقشه خوانی و درک نقشه کشی، آشنایی با علائم و اصطلاحات نقشه های ساختمانی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95724
یکشنبه
26
در حال ثبت نام
دارد
2,600,000
%25
آموزش کاربردی نرم افزارAUTOCAD ( مقدماتی و پیشرفته) شامل : نحوه تهیه و ترسیم آلبوم نقشه های اجرایی براساس مقررات و ضوابط شهرسازی شهرداری
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95720
پنجشنبه , جمعه
60
1396/01/17
دارد
4,200,000
%25
95717
روزهای زوج
60
1396/01/26
دارد
4,200,000
%25
95698
روزهای فرد
60
1396/01/27
دارد
4,200,000
%25
آموزش ایمنی عمومی ویژه مهندسین (سطح 1 و2)
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95716
روزهای زوج
20
1396/01/26
دارد
2,400,000
%20
مدیریت سیستم ایمنی و بهداشت محیط کار (HSE-MS)
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95715
روزهای فرد
24
1396/01/27
دارد
2,400,000
%20
دوره جامع متـره و بــرآورد، مبانی حقوقی فهرست بهاء، تهیه صورت وضعیت و امور پیمان
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95714
روزهای زوج
64
1396/01/26
دارد
5,100,000
%20
اصول و مبانی کنترل پروژه و آموزش نرم افزار MSProject
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95712
پنجشنبه /جمعه
60
1396/01/24
دارد
4,900,000
%20
Sketchup
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95710
یکشنبه - سه شنبه
20
در حال ثبت نام
دارد
1,500,000
%30
Revit Architecture
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95709
روزهای زوج
60
1396/01/19
دارد
4,200,000
%30
Opensees
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95708
کارگاه آموزش نرم افزار opensees
24
در حال ثبت نام
دارد
4,200,000
0
95605
سه شنبه - پنجشنبه
30
در حال ثبت نام
دارد
4,200,000
%20
Revit Structure
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95702
روزهای زوج
30
در حال ثبت نام
دارد
2,400,000
%30
3Ds Max  و کار با Plug in V- ray
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95700
روزهای فرد
80
1396/01/27
دارد
5,600,000
%25
ETABS2015 به همراه آموزش تهیه نقشه های اجرایی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95699
روزهای فرد
60
در حال ثبت نام
دارد
6,000,000
%20
کاربرد Matlab در علوم مهندسی (مقدماتی و پیشرفته)
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95687
شنبه
50
در حال ثبت نام
دارد
3,000,000
%30
دوره آموزش تغییرات آیین نامه 2800 و LRFD در ETABS و SAFE
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95683
روزهای زوج
34
در حال ثبت نام
دارد
3,000,000
%20
دوره پیاده سازی عملی پروژه های کاربردی با ETABS , SAFE
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95676
روزهای زوج
50
در حال ثبت نام
دارد
5,000,000
%20
GerassHopper
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95665
روزهای زوج
24
در حال ثبت نام
دارد
3,000,000
%30
مباحث بتنی و پیشرفته نرم افزارETABS 2015 (طراحی مدلهای دیوار برشی پیشرفته، ساختمانهای بتنی، نکات خاص طراحی و ترسیم نقشه ها و..)
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95643
روزهای فرد
34
درحال ثبت نام
دارد
4,500,000
%20
برنامه دوره های تخصصی وکاربردی تاسیسات برق و مکانیک
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95636
REVIT MEP
48
در حال ثبت نام
دارد
4,500,000
15%
95635
مدیریت نگهداری و تعمیرات در تاسیسات
100
در حال ثبت نام
دارد
7,400,000
%10
95634
آموزش نرم افزار Solid works
50
در حال ثبت نام
دارد
4,000,000
%15
95632
دوره جامع نظارت تاسیسات مکانیکی و نقشه خوانی (روزهای زوج)
40
در حال ثبت نام
دارد
2,800,000
%15
95631
طراحی و اجرا سیستمهای گاز رسانی در ساختمانها (روزهای فرد)
24
در حال ثبت نام
دارد
2,000,000
%15
95630
عایق کاری صوتی و حرارتی و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان (روزهای زوج)
24
در حال ثبت نام
دارد
2,000,000
%15
95629
دوره جامع طراحی و اجرا تاسیسات برقی و مکانیکی در ساختمانهای بلند مرتبه و متعارف
100
درحال ثبت نام
دارد
7,000,000
%15
95628
کنترل ضوابط فنی و اجرایی اعلام و اطفاء حریق (روزهای زوج)
24
در حال ثبت نام
دارد
1,800,000
%15
95627
مقررات و ضوابط مربوط به آسانسور (روزهای فرد)
12
در حال ثبت نام
دارد
1,000,000
0
95626
آموزش نرم افزار DIALUX (روزهای زوج)
20
در حال ثبت نام
دارد
2,000,000
%15
95625
دوره سیم کشی و برنامه نویسی خانه هوشمند (BMS) (روزهای زوج)
20
در حال ثبت نام
دارد
1,500,000
0
95624
دوره جامع نظارت تاسیسات الکتریکی و نقشه خوانی (روزهای فرد)
20
در حال ثبت نام
دارد
1,500,000
0
95623
مهندسی روشنایی و نورپردازی در ساختمان (روزهای زوج)
32
در حال ثبت نام
دارد
2,200,000
%15
Civil 3D (دوره مقدماتی ، پیشرفته)
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95622
جمعه
40
95/12/06
دارد
4,500,000
%15
مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95621
پنجشنبه
26
در حال ثبت نام
دارد
2,300,000
%30
اصول مدیریت و سرپرستی کارگاههای ساختمانی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95603
روزهای فرد
36
در حال ثبت نام
دارد
2,400,000
%30
قوانین بیمه و مالیات در کارگاههای ساختمانی و پروژه های عمرانی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95581
روزهای زوج
8
در حال ثبت نام
دارد
700,000
0
کاربردفتوشاپ درمعماری
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95573
شنبه
50
95/12/07
دارد
3,000,000
%30
دوره های فنی وبازرسی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95558
بازرسی جوش به روش چشمی VT(دوره بین المللی)
48
95/12/14
دارد
3,400,000
%15
95558
آزمایش اولتراسونیکUT (دوره بین المللی)
60
در حال ثبت نام
دارد
3,400,000
%15
95558
بازرسی به روش ذرات مغناطیسی MT (دوره بین المللی)
24
95/12/15
دارد
2,200,000
0
95558
بازرسی به روش مایعات نافذPT (دوره بین المللی)
24
95/12/15
دارد
2,200,000
0
95556
بازرسی خوردگی در صنایع
32
در حال ثبت نام
دارد
2,100,000
%15
95555
بازرسی پیچ و مهره در سازه های فولادی
16
در حال ثبت نام
دارد
1,200,000
0
Primavera
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95529
پنجشنبه
48
در حال ثبت نام
دارد
3,480,000
%20
دوره های فنی واجرایی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95521
پی کنی وقالب بندی ،سفت کاری (شنبه-یکشنبه)
30
در حال ثبت نام
دارد
2,100,000
%15
95521
دوره جامع اجرا و نظارت ساختمان از فونداسیون تا نازک کاری (به همراه کلیه نکات فنی و اجرایی در سازه های فولادی و بتنی)(دوشنبه)
24
در حال ثبت نام
دارد
1,800,000
%15
95521
تفسیر نتایج و شیتهای آزمایشگاهی (روزهای فرد)
20
در حال ثبت نام
دارد
1,400,000
0
95521
روشهای اجرای سقف (کرومیت،کامپوزیت،متال دک ،...) (روزهای زوج)
50
در حال ثبت نام
دارد
3,500,000
%15
95521
دوره جامع نظارت معماری در پروژه های ساختمانی (روزهای فرد)
24
در حال ثبت نام
دارد
1,800,000
%15
95512
دوره جامع نظارت عمران در پروژه های ساختمانی (روزهای زوج)
24
در حال ثبت نام
دارد
1,800,000
%15
94521
مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان (شنبه- دوشنبه)
16
در حال ثبت نام
دارد
1,100,000
0
94521
آرماتوربندی ، بتن ریزی (سه شنبه)
24
در حال ثبت نام
دارد
1,700,000
%15
آموزش تکمیلی حل پروژه نقشه برداری با دوربینهای توتال استیشن ( لایکا - پنتاکس) وGPS در پروژه های عمرانی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95514
روزهای زوج
40
در حال ثبت نام
دارد
6,000,000
%25
آموزش عملی نقشه برداری با دوربین توتال استیشن
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95510
روزهای زوج
40
در حال ثبت نام
دارد
6,000,000
%15
تعاریف و اجرای GIS و کاربرد آن در شهرسازی و طراحی شهری
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95499
---
40
در حال ثبت نام
دارد
2,400,000
%30
آموزش نرم افزاری متره و برآورد
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95484
روزهای زوج
10
درحال ثبت نام
دارد
700,000
%15
EXCEL در مهندسی ساختمان ( نحوه استفاده در تهیه فرم های دفترچه محاسبات – متره و برآورد و ارتباط با نرم افزارهای دیگر )
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95477
روزهای فرد
30
در حال ثبت نام
دارد
1,800,000
%20
آموزش گام به گام محاسبات ساختمان و تهیه دفترچه محاسباتی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95462
روزهای فرد
24
در حال ثبت نام
دارد
2,300,000
%30
XSTEEL) Tekla)
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95461
جمعه
55
در حال ثبت نام
دارد
5,200,000
%30
ANSYS (دوره مقدماتی ، پیشرفته)
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95459
روزهای زوج
50
در حال ثبت نام
دارد
4,500,000
%30
نقشه خوانی و درک نقشه کشی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95456
روزهای زوج
20
در حال ثبت نام
دارد
1,200,000
0
مبانی استانداردهای مدیریت پروژه (PM BOK)
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95415
دوشنبه
48
درحال ثبت نام
دارد
3,800,000
%20
کارگاه عملی و تئوری اجرای کفپوش و دیوارپوش های سه بعدی اپوکسی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
954000
جمعه
10
در حال ثبت نام
دارد
5,000,000
%0
Land Desktop
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95376
روزهای فرد
30
در حال ثبت نام
دارد
2,400,000
%30
مدیریت دعاوی(Claim) در پروژه های ساختمانی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95334
چهارشنبه ها
32
در حال ثبت نام
دارد
3,200,000
%30
امور پیمان و مبانی حقوقی قراردادها
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
95261
روزهای زوج
32
در حال ثبت نام
دارد
2,320,000
%20

نظر شما