دوره های آموزشی

در صورتی که قبلا در یکی از دوره ها ثبت نام موقت کرده و کد رهگیری دارید روی این لینک کلیک نمائید
کارشناسی ارشد عمران
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
953014
تحلیل سازه (کد 2)
80
در حال ثبت نام
دارد
0
0
953013
تحلیل سازه (کد 1)
80
در حال ثبت نام
دارد
0
0
953012
مقاومت مصالح (کد 2)
80
در حال ثبت نام
دارد
0
0
953011
مقاومت مصالح (کد 1)
80
در حال ثبت نام
دارد
0
0
953010
مکانیک سیالات (کد 2)
70
در حال ثبت نام
دارد
0
0
953009
مکانیک سیالات (کد 1)
70
در حال ثبت نام
دارد
0
0
953008
هیدرولیک (کد 2)
50
در حال ثبت نام
دارد
0
0
953007
هیدرولیک (کد 1)
50
در حال ثبت نام
دارد
0
0
953006
مکانیک خاک و مهندسی پی
50
در حال ثبت نام
دارد
0
0
953005
راهسازی و روسازی
30
در حال ثبت نام
دارد
0
0
953004
ریاضیات عمومی 1 و 2 و معادلات (کد 1)
90
در حال ثبت نام
دارد
0
0
953003
ریاضیات عمومی 1 و 2 و معادلات (کد 2)
90
در حال ثبت نام
دارد
0
0
953002
طراحی فولاد1و2
30
در حال ثبت نام
دارد
0
0
953001
طراحی بتن 1و2
30
در حال ثبت نام
دارد
0
0
95300
زبان عمومی و تخصصی
60
در حال ثبت نام
دارد
0
0