دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی - پایه 3

در صورتی که قبلا در یکی از دوره ها ثبت نام موقت کرده و کد رهگیری دارید روی این لینک کلیک نمائید
همایش رایگان راهکارهای  موفقیت در آزمون ورود به حرفه مهندسان ( پایه 3 )
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
952054
عمران
---
در حال ثبت نام
دارد
0
0
952053
تاسیسات برقی
---
در حال ثبت نام
دارد
0
0
952052
معماری
---
در حال ثبت نام
دارد
0
0
952051
تاسیسات مکانیکی
---
در حال ثبت نام
دارد
0
0
عمران - محاسبات
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
952043
طراحی سازه های بتنی (مبحث 9)
35
در حال ثبت نام
دارد
2,800,000
10 %
952043
بارگذاری (مبحث 6) و آیین نامه 2800 (زلزله)
35
در حال ثبت نام
دارد
2,800,000
10 %
952043
طراحی سازه های فولادی (مبحث 10)
56
در حال ثبت نام
دارد
4,500,000
10 %
952043
تحلیل سازه ها
12
درحال ثبت نام
دارد
1,000,000
10 %
952043
مکانیک خاک و مهندسی پی (مبحث7)
32
در حال ثبت نام
دارد
2,500,000
10 %
952043
نکات مباحث 8 و 11
12
در حال ثبت نام
دارد
1,000,000
10 %
952043
دوره کامل محاسبات
182
در حال ثبت نام
دارد
11,000,000
15 %
952042
راهنمای کاربردی حل مسائل با ماشین حساب
36
در حال ثبت نام
دارد
1,900,000
10 %
عمران- نظارت
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
952043
عمران - نظارت و اجرا (کد 2)
112
در حال ثبت نام
دارد
6,900,000
10 %
952042
عمران - نظارت و اجرا (کد 1)
112
در حال ثبت نام
دارد
6,900,000
10 %
952041
محاسبات و نظارت با احتساب تخفیف ویژه
294
در حال ثبت نام
دارد
15,000,000
10 %
952040
مباحث عمومی نظارت و اجرا
40
در حال ثبت نام
دارد
2,400,000
10 %
952039
دوره تست زنی و رفع اشکال
50
در حال ثبت نام
دارد
3,900,000
10 %
معماری
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
952038
دوره تست زنی و رفع اشکال طراحی
18
در حال ثبت نام
دارد
1,500,000
%10
952037
معماری - نظارت و اجرا (کد 2)
68
در حال ثبت نام
دارد
4,900,000
10 %
952036
معماری - نظارت و اجرا (کد 1)
68
در حال ثبت نام
دارد
4,900,000
10 %
952035
معماری - طراحی (کد 1)
34
در حال ثبت نام
دارد
2,900,000
10 %
952034
معماری - طراحی (کد 2)
34
در حال ثبت نام
دارد
2,900,000
10 %
952033
معماری نظارت و اجرا (عمومی، تخصصی)
108
در حال ثبت نام
دارد
6,900,000
%10
952032
نظارت و طراحی با احتساب تخفیف ویژه
102
در حال ثبت نام
دارد
6,900,000
10 %
952031
دوره تست زنی و رفع اشکال نظارت
18
در حال ثبت نام
دارد
1,500,000
10 %
952030
مباحث عمومی نظارت و اجرا
40
در حال ثبت نام
دارد
2,400,000
10 %
برق
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
952024
تاسيسات بـرقي (کد 1)
60
در حال ثبت نام
دارد
3,900,000
10 %
952023
تاسيسات بـرقي (کد 2)
60
در حال ثبت نام
دارد
3,900,000
10 %
952022
دوره کامل (عمومی ، تخصصی)
88
در حال ثبت نام
دارد
4,900,000
%10
952021
دوره تست زنی و رفع اشکال
25
در حال ثبت نام
دارد
1,800,000
10 %
952020
مباحث عمومی
28
در حال ثبت نام
دارد
1,900,000
10 %
مکانیک
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
952013
تاسیسات مکانیکی
66
در حال ثبت نام
دارد
3,900,000
%10
952012
دوره کامل (عمومی، تخصصی)
94
در حال ثبت نام
دارد
4,900,000
%10
952011
دوره تست زنی و رفع اشکال
30
در حال ثبت نام
دارد
1,800,000
%10
952010
مباحث عمومی
28
در حال ثبت نام
دارد
1,900,000
10 %