دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی - پایه 3

در صورتی که قبلا در یکی از دوره ها ثبت نام موقت کرده و کد رهگیری دارید روی این لینک کلیک نمائید
همایش رایگان راهکارهای  موفقیت در آزمون ورود به حرفه مهندسان ( پایه 3 )
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
962054
عمران
----
دارد
0
0
962053
تاسیسات برقی
----
دارد
0
0
962052
معماری
----
دارد
0
0
962051
تاسیسات مکانیکی
----
دارد
0
0
عمران - محاسبات
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
962043
طراحی سازه های بتنی (مبحث 9)
35
متعاقبا اعلام می گردد
دارد
2,800,000
0
962043
بارگذاری (مبحث 6) و آیین نامه 2800 (زلزله)
35
متعاقبا اعلام می گردد
دارد
2,800,000
0
962043
مکانیک خاک و مهندسی پی (مبحث7)
32
متعاقبا اعلام می گردد
دارد
2,500,000
0
962043
نکات مباحث 8 و 11
12
متعاقبا اعلام می گردد
دارد
1,000,000
0
962043
دوره کامل محاسبات (تمام دروس)
182
متعاقبا اعلام می گردد
دارد
11,000,000
0
962042
راهنمای کاربردی حل مسائل با ماشین حساب
36
متعاقبا اعلام می گردد
دارد
2,500,000
0
عمران- نظارت
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
962043
عمران - نظارت و اجرا (کد 1)
116
در حال ثبت نام
ندارد
7,900,000
0
962042
عمران - نظارت و اجرا (کد2)
116
در حال ثبت نام
دارد
7,900,000
0
962041
عمران نظارت و اجرا (عمومی، تخصصی)
156
در حال ثبت نام
دارد
9,000,000
0
962041
محاسبات و نظارت با احتساب تخفیف ویژه
300
در حال ثبت نام
دارد
16,000,000
0
962039
دوره تست زنی و رفع اشکال
50
در حال ثبت نام
دارد
3,900,000
0
معماری
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
962038
دوره تست زنی و رفع اشکال طراحی
18
در حال ثبت نام
دارد
1,500,000
0
962037
معماری - نظارت و اجرا (کد 1)
68
در حال ثبت نام
دارد
5,600,000
0
962036
معماری - نظارت و اجرا (کد 2)
68
در حال ثبت نام
دارد
5,600,000
0
962035
معماری - طراحی (کد 1)
34
در حال ثبت نام
دارد
3,300,000
0
962034
معماری - طراحی (کد 2)
34
در حال ثبت نام
دارد
3,300,000
0
962033
معماری نظارت و اجرا (عمومی، تخصصی)
108
در حال ثبت نام
دارد
7,000,000
0
962032
نظارت و طراحی با احتساب تخفیف ویژه
102
در حال ثبت نام
دارد
7,500,000
0
962031
دوره تست زنی و رفع اشکال نظارت
18
در حال ثبت نام
دارد
1,500,000
0
برق
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
962024
تاسيسات بـرقي (کد 1)
60
متعاقبا اعلام می گردد
ندارد
4,480,000
0
962023
تاسيسات بـرقي (کد 2)
60
متعاقبا اعلام می گردد
دارد
4,480,000
0
962022
دوره کامل (عمومی ، تخصصی)
88
متعاقبا اعلام می گردد
دارد
5,600,000
0
962021
دوره تست زنی و رفع اشکال
25
متعاقبا اعلام می گردد
دارد
1,800,000
0
مکانیک
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
962013
تاسیسات مکانیکی
66
متعاقبا اعلام می گردد
دارد
4,480,000
0
962012
دوره کامل (عمومی، تخصصی)
94
متعاقبا اعلام می گردد
دارد
5,600,000
0