دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی - پایه 3

در صورتی که قبلا در یکی از دوره ها ثبت نام موقت کرده و کد رهگیری دارید روی این لینک کلیک نمائید
عمران - محاسبات
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002064
دوره کامل محاسبات ( کد1 )
130
در حال ثبت نام
دارد
8,800,000
%50
2002063
دوره کامل محاسبات ( کد2 )
130
در حال ثبت نام
دارد
8,800,000
%50
عمران- نظارت و اجرا
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002045
عمران - نظارت (کد 1)
104
در حال ثبت نام
دارد
8,000,000
%50
2002044
عمران - نظارت (کد2)
104
در حال ثبت نام
دارد
8,000,000
%50
2002043
عمران - نظارت و اجرا (کد 1)
114
در حال ثبت نام
دارد
9,000,000
%50
2002042
عمران - نظارت و اجرا (کد2)
114
در حال ثبت نام
دارد
9,000,000
%50
معماری - نظارت و اجرا
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002039
معماری - نظارت ( کد1 )
70
در حال ثبت نام
دارد
7,000,000
%50
2002038
معماری - نظارت (کد 2)
70
در حال ثبت نام
دارد
7,000,000
%50
2002037
معماری - نظارت و اجرا (کد 1)
80
در حال ثبت نام
دارد
8,000,000
%50
2002036
معماری - نظارت و اجرا (کد 2)
80
در حال ثبت نام
دارد
8,000,000
%50
معماری - طراحی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002035
معماری - طراحی (کد 1)
30
در حال ثبت نام
دارد
4,500,000
%50
2002034
معماری - طراحی (کد 2)
30
در حال ثبت نام
دارد
4,500,000
%50
برق - نظارت و طراحی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002024
تاسيسات بـرقي (کد 1)
70
در حال ثبت نام
دارد
6,000,000
%50
2002023
تاسيسات بـرقي (کد 2)
70
در حال ثبت نام
دارد
6,000,000
%50
مکانیک  - نظارت و طراحی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002013
تاسیسات مکانیکی
50
در حال ثبت نام
دارد
4,500,000
%50