دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی - پایه 3

در صورتی که قبلا در یکی از دوره ها ثبت نام موقت کرده و کد رهگیری دارید روی این لینک کلیک نمائید
عمران - محاسبات
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002064
عمران-محاسبات (نکته و تست)
24
در حال ثبت نام
دارد
2,000,000
2002064
دوره کامل محاسبات ( کد3 )
140
در حال ثبت نام
دارد
9,800,000
%50
عمران- نظارت و اجرا
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002044
عمران - نظارت و اجرا
فشرده
در حال ثبت نام
دارد
6,800,000
%50
معماری - نظارت و اجرا
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002039
معماری-نظارت (نکته و تست)
8
در حال ثبت نام
دارد
1,200,000
2002038
معماری - نظارت (کد 4)
70
در حال ثبت نام
دارد
8,000,000
%50
2002036
معماری - نظارت و اجرا (کد 4)
82
در حال ثبت نام
دارد
9,000,000
%50
معماری - طراحی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002036
معماری - طراحی (کد6)
30
در حال ثبت نام
دارد
6,900,000
%50
برق - نظارت و طراحی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002024
تاسيسات بـرقي (کد 3)
80
در حال ثبت نام
دارد
7,600,000
%50
مکانیک  - نظارت و طراحی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002002
تاسیسات مکانیکی
فشرده
در حال ثبت نام
دارد
3,400,000
%50