دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی - پایه 3

در صورتی که قبلا در یکی از دوره ها ثبت نام موقت کرده و کد رهگیری دارید روی این لینک کلیک نمائید
عمران - محاسبات
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
962064
دوره کامل محاسبات ( کد1 )
100
در حال ثبت نام
دارد
7,000,000
%50
962063
دوره کامل محاسبات ( کد2 )
100
در حال ثبت نام
دارد
7,000,000
%50
962062
راهنمای کاربردی حل مسائل با ماشین حساب
36
در حال ثبت نام
دارد
2,000,000
0
عمران- نظارت و اجرا
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
962045
عمران - نظارت (کد 1)
80
در حال ثبت نام
دارد
7,000,000
%50
962044
عمران - نظارت (کد2)
80
در حال ثبت نام
دارد
7,000,000
%50
962043
عمران - نظارت و اجرا (کد 1)
90
در حال ثبت نام
دارد
8,000,000
%50
962042
عمران - نظارت و اجرا (کد2)
90
در حال ثبت نام
دارد
8,000,000
%50
معماری - نظارت و اجرا
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
962039
معماری - نظارت ( کد1 )
60
در حال ثبت نام
دارد
6,000,000
%50
962038
معماری - نظارت (کد 2)
60
در حال ثبت نام
دارد
6,000,000
%50
962037
معماری - نظارت و اجرا (کد 1)
70
در حال ثبت نام
دارد
7,000,000
%50
962036
معماری - نظارت و اجرا (کد 2)
70
در حال ثبت نام
دارد
7,000,000
%50
معماری - طراحی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
962035
معماری - طراحی (کد 1)
34
در حال ثبت نام
دارد
3,500,000
%50
962034
معماری - طراحی (کد 2)
34
در حال ثبت نام
دارد
3,500,000
%50
برق - نظارت و طراحی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
962024
تاسيسات بـرقي (کد 1)
70
در حال ثبت نام
دارد
4,480,000
%50
962023
تاسيسات بـرقي (کد 2)
70
در حال ثبت نام
دارد
4,480,000
%50
مکانیک  - نظارت و طراحی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
962013
تاسیسات مکانیکی
50
در حال ثبت نام
دارد
4,200,000
%50