دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی - پایه 3

در صورتی که قبلا در یکی از دوره ها ثبت نام موقت کرده و کد رهگیری دارید روی این لینک کلیک نمائید
عمران - محاسبات
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002064
دوره کامل محاسبات ( کد 1 )
160
در حال ثبت نام
دارد
16,000,000
%50
2002063
دوره کامل محاسبات ( کد2 )
160
در حال ثبت نام
دارد
16,000,000
%50
عمران- نظارت و اجرا
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002045
عمران - نظارت (کد 1)
116
در حال ثبت نام
دارد
14,000,000
%50
2002045
عمران - نظارت و اجرا (کد 1)
128
در حال ثبت نام
دارد
16,000,000
%50
2002044
عمران - نظارت (کد2)
116
در حال ثبت نام
دارد
14,000,000
%50
2002044
عمران - نظارت و اجرا (کد2)
128
در حال ثبت نام
دارد
16,000,000
%50
معماری - نظارت و اجرا
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002037
معماری - نظارت ( کد 1 )
84
در حال ثبت نام
دارد
12,000,000
%50
2002037
معماری - نظارت و اجرا ( کد1 )
96
در حال ثبت نام
دارد
14,000,000
%50
2002036
معماری - نظارت و اجرا (کد 2)
96
در حال ثبت نام
دارد
14,000,000
%50
2002036
معماری - نظارت (کد 2)
84
در حال ثبت نام
دارد
12,000,000
%50
2002035
معماری - نظارت و اجرا ( کد صبح )
96
در حال ثبت نام
دارد
14,000,000
%50
2002035
معماری - نظارت ( کد صبح )
84
در حال ثبت نام
دارد
120,000,000
%50
معماری - طراحی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002035
معماری - طراحی (کد1)
36
در حال ثبت نام
دارد
12,000,000
%50
2002034
معماری - طراحی (کد 2)
36
در حال ثبت نام
دارد
12,000,000
%50
2002033
معماری - طراحی (کد صبح)
36
در حال ثبت نام
دارد
12,000,000
%50
برق - نظارت و طراحی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002024
تاسيسات بـرقي (کد 1)
80
در حال ثبت نام
دارد
12,000,000
%50
2002023
تاسيسات بـرقي (کد 2)
80
در حال ثبت نام
دارد
12,000,000
%50
مکانیک  - نظارت و طراحی
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
2002017
تاسیسات مکانیکی
60
در حال ثبت نام
دارد
10,000,000
%50