دوره های آموزشی

در صورتی که قبلا در یکی از دوره ها ثبت نام موقت کرده و کد رهگیری دارید روی این لینک کلیک نمائید
کارشنـاسی رسمی  دادگستـری – قـوه قضائیـه
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
963004
گـرایش راه ، ساختمـان و معمـاری
170
در حال ثبت نام
دارد
13,000,000
0
963003
گرایش برق، الکترونیک و مخابرات
78
در حال ثبت نام
دارد
6,500,000
0
963002
گـرایش برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات
88
در حال ثبت نام
دارد
7,000,000
0
963001
گرایش تاسیسات ساختمانی
88
در حال ثبت نام
دارد
7,000,000
0