دوره های آموزشی

در صورتی که قبلا در یکی از دوره ها ثبت نام موقت کرده و کد رهگیری دارید روی این لینک کلیک نمائید
کارشنـاسی رسمی  دادگستـری – قـوه قضائیـه
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
4003005
گـرایش راه و ساختمـان
130
___
دارد
13,000,000
0
4003003
گرایش برق، الکترونیک و مخابرات
56
___
دارد
5,500,000
0
4003002
گـرایش برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات
76
___
دارد
7,500,000
0
4003001
گرایش تاسیسات ساختمانی
76
___
دارد
7,500,000
0