دوره های آموزشی

در صورتی که قبلا در یکی از دوره ها ثبت نام موقت کرده و کد رهگیری دارید روی این لینک کلیک نمائید
کارشنـاسی رسمی  دادگستـری – قـوه قضائیـه
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
953004
گـرایش راه ، ساختمـان و معمـاری
165
در حال ثبت نام
دارد
8,000,000
0
953003
گرایش برق، الکترونیک و مخابرات
78
در حال ثبت نام
دارد
3,500,000
0
953002
گـرایش برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات
88
در حال ثبت نام
دارد
4,000,000
0
953001
گرایش تاسیسات ساختمانی
88
در حال ثبت نام
دارد
4,000,000
0