دوره های آموزشی

در صورتی که قبلا در یکی از دوره ها ثبت نام موقت کرده و کد رهگیری دارید روی این لینک کلیک نمائید
کد دوره
عنوان دوره
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
963006
گـرایش راه و ساختمـان (کد فشرده)
---
___
دارد
4,900,000
0
963005
گـرایش راه و ساختمـان (کد 1)
148
___
دارد
13,000,000
0
963004
گـرایش راه و ساختمـان (کد2)
148
___
دارد
13,000,000
0
963003
گرایش برق، الکترونیک و مخابرات
58
___
دارد
5,500,000
0
963002
گـرایش برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات
98
___
دارد
7,500,000
0
963001
گرایش تاسیسات ساختمانی
98
___
دارد
7,500,000
0