دوره های آموزشی

در صورتی که قبلا در یکی از دوره ها ثبت نام موقت کرده و کد رهگیری دارید روی این لینک کلیک نمائید
کد دوره
عنوان دوره
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
ثبت نام
4003005
گـرایش راه و ساختمـان (کد1)
110
___
دارد
18,800,000
50 %
4003004
گـرایش راه و ساختمـان (کد2)
110
___
دارد
18,800,000
50 %
4003003
گرایش برق، الکترونیک و مخابرات
56
___
دارد
9,800,000
50 %
4003002
گـرایش برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات
76
___
دارد
14,000,000
50 %
4003001
گرایش تاسیسات ساختمانی
76
___
دارد
14,000,000
50 %