عناوین کتابهای مرکز

کتاب 1

عنوان کتاب: تحلیل و طراحی ساختمان های فولادی بر مبنای مقررات ساختمان با برنامه ETABS

تألیف: علی سیفی - مهدی هادیزاده بزاز

ناشر: مرکز آموزش خانه عمران شریف

­­

مطالبی که در این کتاب می­ خوانید:

- مفاهیم پایه و اصول برنامه ETABS / آشنایی با محیط برنامه و مرجع کامل دستورات برنامه ETABS نسخه 9

- راهنما و مرجع دستورات برنامه جانبی ساخت مقطع Section Designer

- مبانی و روابط طراحی ساختمان های فولادی بر اساس مقررات ملی ساختمان – مبحث دهم (1384)، آیین نامه AISC-ASD-89 و آیین نامه UBC97-ASD و دستورات طراحی برنامه

- مراحل مدلسازی، تحلیل، طراحی و نقشه های اجرایی یک ساختمان فولادی با سقف تیرچه و بلوک و بادبند همگرا

- مراحل مدلسازی، تحلیل، طراحی و نقشه های اجرایی یک ساختمان فولادی با سقف کرمیت و قاب خمشی و بادبند واگرا

- بارگذاری راه پله ها، آسانسورها و نحوه مدلسازی کنسول ها (طره ها)

-ایجاد بانک های اطلاعاتی مقاطع با استفاده از برنامه Proper

- معرفی نرم افزار ترسیم خودکار نقشه های سازه های فولادی سازه نگار