عناوین کتابهای مرکز

کتاب2

عنوان کتاب: طراحی ساختمان های بتنی و مرکب بر مبنای مقررات ملی ساختمان با برنامه ETABS

تألیف: علی سیفی - مهدی هادیزاده بزاز

ناشر: مرکز آموزش خانه عمران شریف

 

مطالبی که در این کتاب می­ خوانید:

- مبانی و روابط طراحی ساختمان های بتنی و دیوارهای برشی بتنی بر اساس مقررات ملی ساختمان – مبحث نهم (1385)، آیین نامه ACI 318-99 و آیین نامه CSA-A23.3-94 و دستورات طراحی برنامه ETABS

- مبانی و روابط طراحی تیرهای مرکب بر اساس مقررات ملی ساختمان – مبحث دهم (1384) و آیین نامه AISC-ASD 89 و دستورات طراحی برنامه ETABS

- مراحل مدلسازی، تحلیل، طراحی و نقشه های اجرایی یک ساختمان بتنی با سقف تیرچه و بلوک با اختلاف تراز در طبقات

- مراحل مدلسازی، تحلیل، طراحی و نقشه های اجرایی یک ساختمان فولادی با سقف مرکب (کامپوزیت) و دیوار برشی بتنی

- مراحل مدلسازی، تحلیل، طراحی و نقشه های اجرایی یک ساختمان بتنی با سقف دال و دیوار برشی بتنی دارای بازشو

- معرفی نرم افزار حرفه ای ترسیم سازه ها SAZE80