عناوین کتابهای مرکز

کتاب 6

عنوان کتاب: جزئیات معماری، عایق کاری حرارتی ساختمان

تألیف: محمد شجاع یامی

ناشر: مرکز آموزش خانه عمران شریف

 

مطالبی که در این کتاب می­ خوانید:

- شناخت اتلاف حرارت در ساختمان

- محاسبه مقاومت حرارتی جدارهای خارجی ساختمان

- شناخت راهکارهای صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمان

- جزئیات اجرایی عایق کاری حرارتی در پوسته خارجی ساختمان

- فن آوری های نوین در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی

- آموزش نرم افزار چک لیست انرژی