عناوین کتابهای مرکز

کتاب 7

 

عنوان کتاب: مرجع کاربردی و آموزش گام به گام چند رسانه ای AUTOCAD 2015 (جلد اول)

تألیف: محمد جواد رضوان طلب

ناشر: مرکز آموزش خانه عمران شریف

 

مطالبی که در این کتاب می خوانید:

کتاب حاضر جلد اول از یک مجموعه سه جلدی نرم افزار AUTOCAD 2015 می باشد که در این جلد به مباحث دوبعدی پرداخته می شود. آنچه که این کتاب را از سایر کتاب های آموزشی AUTOCAD متمایز و آن را به عنوان یک مرجع کاربردی معرفی می کند، ترتیب آموزش فرمان ها حل گام به گام 100 مثال پایه ای و آموزش چندرسانه ای کامل تمامی بخش های 10 فصل کتاب و 100 مثال ارائه شده در قالب 245 فیلم آموزش کاربردی که در یک DVD همراه کتاب می باشد که این امر باعث شده مطالبی را که نمی توان به صورت ساده و قابل فهم بیان نمود، در فیلم تصویری نمایش تا خواننده کتاب، مولف را همراه خود ببیند و مطالب نامفهوم را به حداقل برسد.