گواهینامه دوره های نرم افزاری

 

     -      مراحل و مدارک مورد نیاز جهت صدور گوهینامه :


هر دانش پژوه می تواند پس از دوره آموزشی مربوطه، نسبت به دریافت یک نوع از گواهینامه های زیر اقدام نماید .1- گواهینامه حضور در دوره


این نوع گواهینامه دارای نمره و ارزشیابی نبوده و فقط نشان دهنده حضور دانش پژوه در دوره می باشد.
مدارک مورد نیاز جهت صدور این گواهینامه عبارتند از :

 

 

یک قطعه عکس 4*3

فتوکپی کارت ملی

پرداخت مبلغ 10000 تومان2- گواهینامه صلاحیت


این نوع گواهینامه دارای نمره و ارزشیابی بوده و پس از پایان دوره و گرفتن آزمون، نشان دهنده سطح علمی دانش پژوه در دوره مربوطه می باشد.
مدارک مورد نیاز جهت صدور این گواهینامه عبارتند از :

 

 

یک قطعه عکس 4*3

فتوکپی کارت ملی

پرداخت مبلغ 30000 تومان

تعیین زمان آزمون توسط آموزش

 

 

      -      ارزش گواهینامه ها:

 

              -  گواهینامه معتبر «مرکز آموزش مهندسین خانه عمران شریف» با امکان ترجمه

           -  دوره های بازرسی فنی جوش با ارائه مدرک بین المللی ASNT و همنچنین ارائه مدرک بین المللی QALانگلستان برای دوره HSE-MS و مدرک وزارت کار و امور اجتماعی برای دوره ی آموزش ایمنی عمومی

        -  با توجه به تائیدیه کمیته محترم آموزش کلیه دوره های کوتاه مدت این مرکز دارای امتیاز تمدید پروانه اشتغال به کارسازمان نظام مهندسی می باشد.