برق

 

 

دوره آمادگی آزمون نظام مهنـدسی تاسیسات بـرقی

 


 

این مرکز بابهره گیری از اساتید متخصص و متعهد با توان علمي بالا، دوره‌های آموزشی آمادگی آزمونهای تخصصی را در رشته‌های گوناگون، بنا به نياز مهندسان محترم و براساس آخرین تغییرات در مباحث مقررات ملی ساختمان تدوين و اجرا می کند.
اين مرکز با ارائه خدمات درخور و شایسته جامعه مهندسین و همکاری با قوی ‌ترين كادر علمی كه هم اكنون به عنوان با سابقه‌ ترين مدرسان كشـور محسـوب می گردند توانسته طی سال ‌های گذشـته ضمن جلب رضايت دانش پژوهان، بيشترين جذب داوطلبـان آزمون‌های نظام مهندسـی - پایه3 در رشته‌های عمران ، معماری ، برق و مکانیک
 را به خود اختصاص دهد.

 

كلاس‌های آمادگی اين مرکز به شرح زیر به صورت دوره های فشرده، آخر هفته و بعد از ساعت اداری برگزار میگردد .

تاسیسات برقی(طراحی، نظارت)

 

 

- رشته تاسيسات برقی (طراحی)

·      قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان 

·      مبحث سوم: حفاظت ساختمان­ها در مقابل حریق (۱۳۹۲) به همراه غلط­نامه مربوطه

·      مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۸۲)

·      مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)

·      مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)

·      مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۱)

·      مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان­ها (۱۳۹۲)

·      کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان

·      نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور

·      اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر

·      مسائل مربوط به طراحی تاسیسات برقی در ساختمان‌ها

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان است.

تذكر۲: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل است.

تذكر۳: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني از جمله كتاب­هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل است.

 

- رشته تاسيسات برقی  (نظارت)

·      قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان 

·      مبحث اول: تعاریف (۱۳۹۲)

·      مبحث دوم: نظامات اداری (۱۳۸۴)

·      مبحث سوم: حفاظت ساختمان­ها در مقابل حریق (۱۳۹۲) به همراه غلط­نامه مربوطه

·      مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)

·      مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۸۲)

·      مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)

·      مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۸۹)

·      مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۱)

·      مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)

·      کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان

·      نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور

·      اطلاعات عمومی تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر

·      مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها

 تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان است.

تذكر۲: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني از جمله كتاب­هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

 


تاسیسات بـرقی

مواد آزمـون

نمونه سوالات آزمون

ثبت نام آزمـون

 

 

 

 

 

 ثبت نام دوره های آموزشی