عمران

 

 

دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی عمران (پایه 3)

 

 

این مرکز بابهره گیری از اساتید متخصص و متعهد با توان علمي بالا، دوره‌های آموزشی آمادگی آزمونهای تخصصی را در رشته‌های گوناگون، بنا به نياز مهندسان محترم و براساس آخرین تغییرات در مباحث مقررات ملی ساختمان تدوين و اجرا می کند.
اين مرکز با ارائه خدمات درخور و شایسته جامعه مهندسین و همکاری با قوی ‌ترين كادر علمی كه هم اكنون به عنوان با سابقه‌ ترين مدرسان كشـور محسـوب می گردند توانسته طی سال ‌های گذشـته ضمن جلب رضايت دانش پژوهان، بيشترين جذب داوطلبـان آزمون‌های نظام مهندسـی - پایه3 در رشته‌های عمران ، معماری ، برق و مکانیک
 را به خود اختصاص دهد.

 

كلاس‌های آمادگی اين مرکز به شرح زیر به صورت دوره های فشرده، آخر هفته و بعد از ساعت اداری برگزار میگردد

 

عمران (محاسبات ، نظارت ، اجرا)

 

مواد آزمون عمران (محاسبات)

 

* مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان )- (1392)

* مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- (1392)

* مبحث هشتم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)- (1392)

* مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم(1392)

* مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (1392)

* مبحث يازدهم ( طرح و اجراي صنعتي ساختمان ) - (1392)

* آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد 2800- 84) ويرايش سوم

* اصول و مباني تحليل سازه‌ها (در حد اطلاعات عمومي و دانشگاهي)

* مكانيك خاك- گودبرداري و سازه هاي نگهبان

 

مواد آزمون عمران (نظارت)

 

* قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (1390)

* مبحث اول ( تعاريف)- (1392)

* مبحث دوم ( نظامات اداري)- (1384)

* مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)- (1392)

* مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان)- (1392)

* مبحث هفتم (پي و پي‌سازي)- (1392)

* مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)- (1392)

* مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه)- ويرايش چهارم، چاپ دوم (1392)

* مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي)- (1392)

* مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان)- (1392)

* مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (1392)

* مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- (1391)

* مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)- (1392)

* آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد 2800- 84) ويرايش سوم

* راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)- (1390)

* راهنماي قالب‌بندي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه (1382)

* تحليل سازه‌ها و طراحي سازه‌هاي فولادي و بتني (در حد اطلاعات دانشگاهي و كلي)

* روشها و جزئيات اجرايي ساختمان

* گودبرداري و سازه هاي نگهبان

* مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها

 

مواد آزمون عمران (اجرا)

 

* مبحث دوم ( نظامات اداري)- (1384)

* مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )- (1392)

* مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )- (1392)

* مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)- (1392)

* مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان)- (1392)

* مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- (1392)

* مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي)- ( 1392)

* مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمانهاي بتن‌آرمه)- ويرايش چهارم، چاپ دوم(1392)

* مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي)- (1392)

* مبحث يازدهم (اجراي صنعتي ساختمانها)- ( 1392)

* مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (1392)

* مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا)- (1390 )

* مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي )- (1389)

* مبحث بيستم (علائم و تابلوها)- (1384)

* مبحث بيستم و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)- (1392)

* راهنماي قالب‌بندي ساختمانهاي بتن‌آرمه (1382)

* آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد 2800- 84) ويرايش سوم

* گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان

* راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)- (1390)

* روشها و مسائل اجرايي

* مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملّي ساختمان)

* قراردادها و شرايط عمومي و خصوصي آنها

* قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجري

* قوانين صنعت بيمه و ماليات

* مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه

* قانون كار

* ماشين آلات ساختماني

* مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها

 

عمران (محاسبات، نظارت، اجرا)

مواد آزمـون

نمونه سوالات آزمون

ثبت نام آزمـون

 

 

 

 ثبت نام دوره های آموزشی