عمران

 

 

دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی عمران (پایه 3)

 

 

مرکز آموزش مهندسین خانه عمران شریف با بهره گیری از اساتید متخصص و متعهد با توان علمي بالا، دوره‌های آموزشی آمادگی آزمونهای تخصصی را در رشته‌های گوناگون، بنا به نياز مهندسان محترم و براساس آخرین تغییرات در مباحث مقررات ملی ساختمان تدوين و اجرا می کند.
اين مرکز با ارائه خدمات درخور و شایسته جامعه مهندسین و همکاری با قوی ‌ترين كادر علمی كه هم اكنون به عنوان با سابقه‌ ترين مدرسان كشـور محسـوب می گردند، توانسته طی سال ‌های گذشـته ضمن جلب رضايت دانش پژوهان، بيشترين جذب داوطلبـان آزمون‌های نظام مهندسـی - پایه3 در رشته‌های عمران ، معماری ، برق و مکانیک
 را به خود اختصاص دهد.

 

كلاس‌های آمادگی اين مرکز به شرح زیر به صورت دوره های فشرده، آخر هفته و بعد از ساعت اداری برگزار می گردد:

 

عمران (محاسبات ، نظارت ، اجرا)

 

- مواد آزمون عمران (محاسبات)

 

·      مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه

·      مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- (۱۳۹۲)

·      مبحث هشتم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)- (۱۳۹۲)

·      مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه

·      مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه

·      مبحث يازدهم ( طرح و اجراي صنعتي ساختمان ) (۱۳۹۲)

·      آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد ۲۸۰۰-) ويرايش چهارم

·      اصول و مباني تحليل سازه‌ها (در حد اطلاعات عمومي و دانشگاهي) *

·      مكانيك خاك- گودبرداري و سازه هاي نگهبان*

·      براي موارد ذكر شده منابع معتبر موردنظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

    تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

    تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

    تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

    تذكر ۴: اطلاع كامل از مباني محاسبات سازه و تسلط بر روابط اساسي طراحي و تحليل سازه ها ضروري است.

    تذكر۵: به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ي آزمون الزامي است

 

- مواد آزمون عمران (نظارت)

 

·      قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان 

·      مبحث اول ( تعاريف)- (۱۳۹۲)

·      مبحث دوم ( نظامات اداري)- (۱۳۸۴)

·      مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)- (۱۳۹۲)

·      مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان)- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه

·      مبحث هفتم (پي و پي‌سازي)- (۱۳۹۲)

·      مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)- (۱۳۹۲)

·      مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه)- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت)

·      مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي)- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه

·      مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان)- (۱۳۹۲)

·      مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (۱۳۹۲)

·      مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- (۱۳۹۱)

·      مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)

·      آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم

·      راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)- (۱۳۹۰)

·      تحليل سازه‌ها و طراحي سازه‌هاي فولادي و بتني (در حد اطلاعات دانشگاهي و كلي)*

·      روشها و جزئيات اجرايي ساختمان*

·      گودبرداري و سازه هاي نگهبان*

·      مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها**براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

    تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

    تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

    تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

    تذكر۴: به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ي آزمون الزامي است.


  

- مواد آزمون عمران (اجرا)

 

·      قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان 

·      مبحث اول ( تعاريف)- (۱۳۹۲)

·      مبحث دوم ( نظامات اداري)- (۱۳۸۴)

·      مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)- (۱۳۹۲)

·      مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان)- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه

·      مبحث هفتم (پي و پي‌سازي)- (۱۳۹۲)

·      مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)- (۱۳۹۲)

·      مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه)- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه

·      مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي)- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه

·      مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان)- (۱۳۹۲)

·      مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (۱۳۹۲)

·      مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- (۱۳۹۱)

·      مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)

·      آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم

·      راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)- (۱۳۹۰)

·      تحليل سازه‌ها و طراحي سازه‌هاي فولادي و بتني (در حد اطلاعات دانشگاهي و كلي)*

·      روشها و جزئيات اجرايي ساختمان*

·      گودبرداري و سازه هاي نگهبان*

·      مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها**براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

      تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

     تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

     تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

     تذكر۴: به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ي آزمون الزامي است.


 

عمران (محاسبات، نظارت، اجرا)

مواد آزمـون

نمونه سوالات آزمون

ثبت نام آزمـون

 

 

 

 ثبت نام دوره های آموزشی