معماری

 

 

 

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی معماری (پایه3)

 


 

این مرکز بابهره گیری از اساتید متخصص و متعهد با توان علمي بالا، دوره‌های آموزشی آمادگی آزمونهای تخصصی را در رشته‌های گوناگون، بنا به نياز مهندسان محترم و براساس آخرین تغییرات در مباحث مقررات ملی ساختمان تدوين و اجرا می کند.
اين مرکز با ارائه خدمات درخور و شایسته جامعه مهندسین و همکاری با قوی ‌ترين كادر علمی كه هم اكنون به عنوان با سابقه‌ ترين مدرسان كشـور محسـوب می گردند توانسته طی سال ‌های گذشـته ضمن جلب رضايت دانش پژوهان، بيشترين جذب داوطلبـان آزمون‌های نظام مهندسـی - پایه3 در رشته‌های عمران ، معماری ، برق و مکانیک
 را به خود اختصاص دهد.

 

كلاس‌های آمادگی اين مرکز به شرح زیر به صورت دوره های فشرده، آخر هفته و بعد از ساعت اداری برگزار میگردد.

 

 

معماری ( طراحی ، نظارت ، اجرا)

 

مواد آزمون معماری (طراحی)

 

* مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)(1392)

* مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(1392)

* مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( 1392)

* مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(1392)

* مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (1392)

* مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (1390 )

* مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (1389)

* مبحث بيستم ( علائم و تابلوها) (1384)

* مبحث بيست و يكم ( پدافند غير عامل) (1391)

* مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري

* مباني طراحي معماري

* جزئيات اجرائي ساختمان

* ضوابط بلند مرتبه سازي

* ضوابط مقررات شهرسازي و معماري براي معلولين

 

مواد آزمون معماری (نظارت)

 

* قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن (1390)

* مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)(1392)

* مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(1392)

* مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (1392)

* مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( 1392)

* مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( 1392)

* مبحث نهم( طرح و اجراي ساختمانهاي بتن‌آرمه)(1392)

* مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي )- (1392)

* مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(1392)

* مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1392)

* مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (1392)

* مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي)-( 1389)

* مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (1390 )

* مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (1389)

* مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (1384)

* مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) (1391)

* مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (1392)

* راهنماي صرفه‌جويي در مصرف انرژي (1392)

* راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخشهاي نظارت و اجرا)(1390)

* گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان

* روشها و مسائل اجرايي

* مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها

* مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّي ساختمان)

* راهنماي مبحث شانزدهم(تاسيسات بهداشتي) (1392)

 

مواد آزمون معماری (اجرا)

 

* قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرايي آن(1390)

* مبحث دوم ( نظامات اداري)(1384)

* مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)(1392)

* مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(1392)

* مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (1392)

* مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( 1392)

* مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( 1392)

* مبحث نهم( طرح و اجراي ساختمانهاي بتن‌آرمه)(1392)

* مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي )- (1392)

* مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(1392)

* مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1392)

* مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (1392)

* مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي)-( 1389)

* مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (1390 )

* مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (1389)

* مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (1384)

* مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (1392)

* راهنماي صرفه‌جويي در مصرف انرژي(1392)

* راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)(1390)

* گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان

* روشها و مسائل اجرايي

* مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّي ساختمان)

* نظام فني و اجرائي کشور

* مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجري

* قوانين صنعت بيمه و ماليات

* مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه

* قانون كار

* ماشين آلات ساختماني

* دستورالعمل گودبرداري(1391)

 

 

 

معماری (طراحی، نظارت، اجرا)

مواد آزمـون

نمونه سوالات آزمون

ثبت نام آزمـون

 

 ثبت نام دوره های آموزشی