معماری

 

 

 

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی معماری (پایه3)

 


 

این مرکز بابهره گیری از اساتید متخصص و متعهد با توان علمي بالا، دوره‌های آموزشی آمادگی آزمونهای تخصصی را در رشته‌های گوناگون، بنا به نياز مهندسان محترم و براساس آخرین تغییرات در مباحث مقررات ملی ساختمان تدوين و اجرا می کند.
اين مرکز با ارائه خدمات درخور و شایسته جامعه مهندسین و همکاری با قوی ‌ترين كادر علمی كه هم اكنون به عنوان با سابقه‌ ترين مدرسان كشـور محسـوب می گردند توانسته طی سال ‌های گذشـته ضمن جلب رضايت دانش پژوهان، بيشترين جذب داوطلبـان آزمون‌های نظام مهندسـی - پایه3 در رشته‌های عمران ، معماری ، برق و مکانیک
 را به خود اختصاص دهد.

 

كلاس‌های آمادگی اين مرکز به شرح زیر به صورت دوره های فشرده، آخر هفته و بعد از ساعت اداری برگزار میگردد.

 

 

معماری ( طراحی ، نظارت ، اجرا)

 

مواد آزمون معماری (طراحی)

 

·      مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه

·      مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۲)

·      مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۲)

·      مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(۱۳۹۲)

·      مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲)

·      مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (۱۳۹۰ )

·      مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۳۸۹)

·      مبحث بيستم ( علائم و تابلوها) (۱۳۸۴)

·      مبحث بيست و يكم ( پدافند غير عامل) (۱۳۹۱)

·      مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري

·      مباني طراحي معماري *

·      جزئيات اجرائي ساختمان *

·      ضوابط بلند مرتبه سازي *

·      ضوابط مقررات شهرسازي و معماري براي معلولين ** براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 

مواد آزمون معماری (نظارت)

 

 ·      قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان 

·      مبحث دوم (نظامات اداري)(۱۳۸۴)

·      مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه

·      مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۲)

·      مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (۱۳۹۲)

·      مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( ۱۳۹۲)

·      مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۲)

·      مبحث نهم( طرح و اجراي ساختمانهاي بتن‌آرمه) چاپ دوم به بعد (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه

·      مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه

·      مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(۱۳۹۲)

·      مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (۱۳۹۲)

·      مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲)

·      مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي)-( ۱۳۸۹)

·      مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (۱۳۹۰ )

·      مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۳۸۹)

·      مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (۱۳۸۴)

·      مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) (۱۳۹۱)

·      مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (۱۳۹۲)

·      راهنماي صرفه‌جويي در مصرف انرژي (۱۳۹۲)

·      راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخشهاي نظارت و اجرا)(۱۳۹۰)

·      گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان *

·      روشها و مسائل اجرايي*

·      مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها*

·      مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان(مباحث سيزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّي ساختمان)

·      راهنماي مبحث شانزدهم(تاسيسات بهداشتي) (۱۳۹۲)* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 

مواد آزمون معماری (اجرا)

 

·      قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

·      مبحث دوم ( نظامات اداري)(۱۳۸۴)

·      مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه

·      مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۲)

·      مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (۱۳۹۲)

·      مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( ۱۳۹۲)

·      مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۲)

·      مبحث نهم( طرح و اجراي ساختمانهاي بتن‌آرمه) چاپ دوم به بعد (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه

·      مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه

·      مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)(۱۳۹۲)

·      مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (۱۳۹۲)

·      مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲)

·      مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي)-( ۱۳۸۹)

·      مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (۱۳۹۰ )

·      مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۳۸۹)

·      مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (۱۳۸۴)

·      مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (۱۳۹۲)

·      راهنماي صرفه‌جويي در مصرف انرژي(۱۳۹۲)

·      راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)(۱۳۹۰)

·      گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان *

·      روشها و مسائل اجرايي*

·      مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان(مباحث سيزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّي ساختمان)

·      نظام فني و اجرائي کشور

·      مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجري*

·      قوانين صنعت بيمه و ماليات*

·      مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه*

·      قانون كار*

·      ماشين آلات ساختماني*

·      قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آن ها

 

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

   

معماری (طراحی، نظارت، اجرا)

مواد آزمـون

نمونه سوالات آزمون

ثبت نام آزمـون

 

 ثبت نام دوره های آموزشی