دوره های تخصصی

تعریف دوره ها:

در این دوره ها رویکرد عناصر اصلی براساس : آموزش، متقاضی و شغل است. یعنی پودمان های تعریف شده کاملا، متمرکز بر ایجاد مهارت های لازم برای انجام فعالیت های شغلی می باشد. بر خلاف رویکردهای آموزش سنتی، متقاضیان محترم به علت خود آموز بودن اکثر سرفصل های دوره ها، بیشتر فعالیت های مربوطه را در طول مدت برگزاری بر عهده می گیرد.

دوره های آموزشی تخصصی ساختمان:

با توجه به تغییراتی که در حوزه های تخصصی صنعت ساختمان ایجاد شده است، هدف اصلی و رویکرد این دوره ها ایجاد مجموعه ای از توانمندی ها در مشاغل است که به یک مهارت خاص و مستقل و مورد نیاز شغل منجر می شود. و این ضرورتیست که باید متخصصان در یک ساختار کاری از مهارت های فردی، مهارت های سازمانی و مهارت های فنی برخوردار باشند.

سعی شده در این قالب ها از بسته های آموزشی پیوسته که ساختار آن بر پایه موضوعات کاربردی به همراه اطلاعات کاملی از مثال های واقعی مشخص شده استوار باشد.

اهدافی که این دوره های آموزشی دنبال می کند به صورت زیر می باشد:

الف) به حداقل رساندن زمان ارائه آموزش

ب)  به حداقل رساندن هزینه های آموزشی

ج)  فراهم نمودن امکان ارائه مهارت های متعدد در یک قالب

د)  ایجاد ساز و کار دقیق و واقعی در برآورد نیازهای آموزشی

هـ) پرهیز از ارائه آموزش های بیشتر یا کمتر از نیاز واقعی

و)  ارائه آموزش های مبتنی بر مشاغل برای افزایش کارایی و اثر بخشی عملکرد شغلی

ز)  افزایش انگیزش برای یادگیری  

  نمونه گواهینامه صادر شده دوره های تخصصی

  نمونه گواهینامه ترجمه شده رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ثبت نام دوره های تخصصی

در صورتی که قبلا در یکی از دوره ها ثبت نام موقت کرده و کد رهگیری دارید روی این لینک کلیک نمائید
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
6001015
مدیریت پروژه
5 ماه
در حال ثبت نام
دارد
28,000,000
%10
ساعت شروع
استاد دوره
مبلغ رزرو
18-21
مهندس ساختیانچی - مهندس فضلی
3,000,000 ریال

 


     *** برنامه کلاسی دربازه های مختلف زمانی در طول دوره ارائه می گردد.

 

      سرفصل هـای پودمان تخصصی مدیریت پـروژه

  1 -  اصول عمومی و مقررات پیمان بر اساس شرایط عمومی پیمان

  2 -  مبانی و استاندارهای مدیریت پروژه (PMBOK)

  3 -  اصول و مبانی کنترل پروژه و آموزش نرم افزار MS Project

  4 -  مدیریت ریسک پروژه (PERT Master , ... )

  5 -  آشنایی با اصول مدیریت دعاوی و سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS)

           6 -  کارگاه های تخصصی تشریح پروژه‌های واقعی

مبلغ ثبت نام قطعی در این دوره 3,000,000 ریال می باشد.
همچنین می توانید با انجام ثبت نام موقت بصورت رایگان و دریافت کد رهگیری، بعدا نسبت به قطعی کردن ثبت نام خود اقدام نمائید.