کارگاه ها و سمینارهای تخصصی

در صورتی که قبلا در یکی از دوره ها ثبت نام موقت کرده و کد رهگیری دارید روی این لینک کلیک نمائید
کد دوره
عنوان
مدت (ساعت)
تاریخ شروع
ظرفیت
شهریه (ریال)
تخفیفات
96400063
دوره آموزش مبانی سیستم هـای بـرق خورشیـدی
8
در حال ثبت نام
دارد
2,000,000
%10


 سر فصل های دوره :

 

مبانی سیستمهای برق خورشیدی1) روز یا 8 ساعت(

- تابش خورشیدی و نحوه بهره برداری از آن

- بررسی طیف خورشیدی

- تحلیل و بررسی منحنی مسیر خورشید (Sun path Diagram)

- معرفی انواع سیستمهای فتوولتاییک

- STC - و NOCT

- محاسبه راندمان پنل های خورشیدی

- ضریب پرکنندگی)پر شدگی(

- معرفی و مقایسه فنی انواع سلولها و ماژول های فتوولتاییک

- تحلیل منحنی ولتاژ جریان و توان پنلهای خورشیدی

- بررسی پارامترهای تاثیرگذار در توان خروجی پنل

- بررسی اثر سایه بر ماژولهای خورشیدی

- بررسی LID

- بررسی PID و راهکارها

- گارانتی پنلها والزامات مربوطه

- محاسبه دستی زاویه نصب ماژول خورشیدی

- سیستمهای مستقل از شبکه و تجهیزات مربوطه با بررسی انواع باتری، شارژ کنترلر و اینورتر مستقل از شبکه

- سیستمهای متصل به شبکه و تجهیزات مربوطه با برسی انواع اینورترهای متصل به شبکه و بررسی الزامات فنی

- اینورترهای استرینگ، سنترال و میکرو اینورتر)مزایا و معایب(

- نمایش فیلمهای آموزشی و تحلیل آنها با موضوعات تولید پنلهای خورشیدی و تست های انجام شده بر روی پنل،

ردیابهای خورشیدی و...

- پرسش و پاسخ

 

 

 

نظر شما