کارشناسی رسمی قوه قضائیه

 

 

دوره های آمادگی آزمـون کارشناسی رسمی قـوه قضائیه ( ماده ١٨٧ )

 

مركز امور کارشناسی رسمی قوه قضائيه ، ‌از بين واجدين شرايط مندرج در زیر كارشناس رسمی مي پذيرد.

شرايط متقاضيان آزمـون كارشناسي رسمي:


1- تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران

2-  داشتن حداقل 24 سال تمام شمسي
3- داشتن حداقل دانشنامه معتبر كارشناسي از دانشكده‌هاي معتبر داخلي يا خارجي (در حالت اخير، به شرط ارزيابي رسمي) در رشته مورد تقاضاي كارشناسي (مدارك معادل پذيرفته نمي شود)

4-  داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم برای آقایان (معافيت تحصيلي پذيرفته نمي شود)
5- عدم سوء پيشينه مؤثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.

6- عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور به تائيد سازمان پزشكي قانوني و عدم تجاهر به فسق.
7- نداشتن سوء شهرت.
8- داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسي.
9- عدم محكوميت به انفصال دائم از شغل كارشناسي براي متقاضيان.
10- دارا بودن حداقل 5 سال تجربه مرتبط در رشته مورد تقاضا. (ارائه گواهي اشتغال با مدرك كارشناسي)
11- عدم اشتغال به وكالت يا كارشناسي رسمي در رشته هاي ديگر يا اشتغال به كارشناسي رسمي در كانون كارشناسان رسمي دادگستري
12- داوطلبان بايد بومی استان حوزه قضائي انتخابي باشند.
تبصره : داوطلبان بومي به افرادي اطلاق مي شود كه داراي يكي از شرايط ذيل باشند:

-  مقطع تحصيلي دوره متوسطه را در استان مورد تقاضا گذرانده باشند. (با ارائه گواهي مدرك ديپلم(

-  افرادي كه در پنج سال اخير در استان مورد تقاضا سكونت داشته باشند. (با ارائه مدارك سكونت)

نحوه انتخاب و آزمـون:


الف)  از كليه داوطلبان واجد شرايط امتحان كتبي به عمل خواهد آمد.
مواد امتحاني براي رشته هاي كارشناسي:
1- دروس تخصصي و فقهي مربوط به رشته مورد تقاضا
2- قوانين و مقررات مربوط به كارشناسي
ب)  از پذيرفته شدگان در امتحان كتبي مصاحبه شفاهي بعمل مي آيد.
ج)  پذيرفته شدگان در آزمون كتبي ، پس از بررسي صحت مدارك و طي مراحل مصاحبه و گزينش ، قبول قطعي محسوب مي شوند و قبولي در آزمون كتبي به منزله قبول قطعي محسوب نمي گردد.

* متقاضیان آزمون کارشناسی رسمی جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.23055.ir  قسمت وب سایت واحد کارشناسان مراجعه نمایید.

 ثبت نام دوره های آموزشی